Energieprestatievergoeding voor Nul-op-de-meter woning

27 okt 2016

Sinds enkele weken mogen verhuurders, die hun woningen tot een (bijna) nul-op-de-meter woning renoveren, een energieprestatievergoeding van hun huurders vragen. Dé kans voor verhuurders om actief aan de slag te gaan met de verduurzaming van de bestaande vastgoedvoorraad. Hazenberg Bouw heeft hiervoor diverse renovatieconcepten ontwikkeld, waarmee wij de hoogste energieprestatievergoeding van € 1,40/m² per maand kunnen garanderen.

Bij woningen die voor de EPV in aanmerking komen worden energiebesparende maatregelen gecombineerd met energieopwekkende voorzieningen, zoals zonnepanelen, zonneboilers of warmtepompen. Via de energieprestatievergoeding kan de verhuurder de forse investeringen in de huurwoning terugverdienen. De wet geeft verhuurders meer zekerheid dat zij een deel van hun investeringen via de energieprestatievergoeding kunnen terugverdienen en geeft huurders duidelijkheid over de redelijkheid van de vergoeding en de woonlasten na renovatie.

energieprestatievergoeding

energieprestatievergoeding

Renovatieconcepten

Hazenberg Bouw heeft samen met de TBI-ondernemingen ERA Contour en Koopmans Bouw het renovatieconcept 'Beter-op-de-Meter' ontwikkeld. 'Beter-op-de-Meter' is een kant- en klaarpakket met verschillende energieconcepten voor de bestaande bouw.  Of nu 50% verbetering gewenst is of tot zelfs nul-op-de-meter. Voor rijwoningen of portiekflats. Zo kan met  'Beter-op-de-Meter' voor rijwoningen al een energiesprong gemaakt worden van F naar AA+ en hiermee 80% verbeteren voor 30.000 euro per woning.

'Beter-op-de Meter' is ontwikkeld om de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad te versnellen. Daarbij gaan we uit van een balans aanpak, waarbij techniek, financiën en bewoners centraal staan. Wij focussen ons op de schilaanpak om de eerste stap in de energie reductie te maken. Vervolgens kan op termijn eenvoudig de laatste 20% reductie (die nu nog relatief duur is) worden bereikt door het integreren van installaties voor het duurzaam opwekken van energie.

Lees meer over Energieprestatievergoeding op: