Conceptwoningen brengen snelheid en flexibiliteit in projectontwikkeling én architectuur

04 feb 2019

Ingeborg Verheijen

“Met conceptwoningen kun je snel begroten en ontwerpen. En als het ontwikkeltraject daar om vraagt, sturen we in de ontwerpfase snel bij.” Aan het woord is Ingeborg Verheijen, hoofd Projectontwikkeling van Hazenberg Bouw. 

Spelen met basiselementen

“Kijken we naar de mogelijkheden van onze conceptwoningen, dan zitten de grootste voordelen voor ons projectontwikkelaars in de acquisitiefase. We kunnen sneller begroten en ontwerpen dan in ‘traditionele’ ontwikkeltrajecten. Dit is vooral te danken aan de vele basiselementen waarmee we kunnen spelen,” legt Ingeborg uit. “En ook als we moeten bijsturen op het architectonische beeld, zijn we heel flexibel.

Flexibel

Dat laatste bleek recentelijk nog erg nuttig bij een grote ontwikkelopgave. Ingeborg: “Voor een woningcorporatie hadden wij een hele wijk, met zo’n 200 woningen, ontwikkeld vanuit een industriële visie op het gebied. In dialogen met hen kwamen we echter al snel tot de conclusie dat er behoefte was aan een heel andere architectonische sfeer. Het moest draaien om gemeenschapszin, ecologie en kindvriendelijkheid. Onder meer dankzij onze woonlabels konden we de ontwerpen toen razendsnel bijsturen. De getoonde flexibiliteit was voor de corporatie een belangrijke reden om voor ons te kiezen.”

De waardevolle architect

‘Criticasters in het architectengilde’ willen dit werken vanuit basiselementen nog wel eens zien als verarming van hun vak. Ingeborg ziet dat heel anders. “Eigenlijk doen ze zichzelf daarmee tekort. Architectuur is juist vandaag de dag veel meer dan alleen het ontwerpen van een mooie buitenschil. De echt waardevolle architect weet niet alleen invulling te geven aan het architectonisch beeld maar weet met zijn werk ook een bijdrage te leveren aan de identiteit van de woonomgeving, aan het versterken van de openbare ruimte met architectuur, aan stedenbouwkundige eisen en thema’s als duurzaamheid.”

Nieuwe werkelijkheid

“Let wel, het werken met conceptwoningen leidt daarmee natuurlijk wel tot een verandering van de ról van architect. Die wordt veel breder en vraagt om meer slagvaardigheid,” voegt Ingeborg daar aan toe. “Of beter gezegd: de architectenbureaus die ‘lenig’ meekunnen in die bredere rolopvatting, díe maken steeds meer het verschil. Die kunnen namelijk de snelheid en flexibiliteit aan die hoort bij het ontwikkelen van vandaag de dag: het ontwikkelen met labelwoningen. Het is de nieuwe werkelijkheid.”